Lidské anatomie vnitřní orgány člověka v obrazech

Hlavní Enteritida

Každý orgán v lidském těle má své vlastní jedinečné umístění a strukturu. Hrají důležitou roli každý den při podpoře celého těla, aby správně fungovalo..

Je důležité vědět, kde jsou umístěny vnitřní orgány člověka, aby bylo možné zvládnout jakékoli problémy, zranění nebo snadno zjistit lékaře, který vám pomůže..

Umístění lidských vnitřních orgánů - fotografie s popisem

Štítná žláza se nachází pod Adamovým jablkem na vnější straně krku. U dospělých se někdy prohlubuje a snižuje. Hrudní a břišní poloviny těla jsou odděleny zvláštním orgánem svalů - to je bránice. Za hrudní kostí mezi oběma plícemi se nachází srdce nad bránicí. Plíce zabíraly většinu prostoru horní části těla. Běží od srdce ke žebrům na obou stranách hrudníku a pokračují zezadu. Spodní část plic je umístěna na klenuté bránici. Za hrudní kost a nad srdcem v hrudní dutině je brzlík.

Hlavním místem skladování potravin je žaludek. Je umístěn pod bránicí v levé polovině břišní dutiny a má srpkovitý tvar. Slinivka se nachází za a pod žaludkem, který se aktivně podílí na rozkladu různých látek, které naše tělo potřebuje, uvolňuje inzulín a glukagon.

Játra jsou umístěna pod bránicí na pravé straně. Většina její váhy padá na pravou polovinu, ve které klesne na pravou ledvinu. Žlučník je umístěn pod pravou polovinou žeber, což hraje důležitou roli v procesu rozkladu potravy na živiny. Pod žaludkem a nad bránicí za žebra je slezina, jejíž hlavní funkce jsou zaměřeny na ochranu těla před infekčními chorobami.

Střevo je dutá trubice neuvěřitelné délky, která zabírá dutinu břišní pod žaludkem. Tlusté střevo začíná v pravé polovině lidského těla. Pak jde podél hranice bránice a klesá po levé polovině dutiny. Na začátku střeva je vidět malý proces zvaný dodatek. Na konci tlustého střeva je konečník, skrze který se tělo zbavuje odpadu.

Ledviny jsou umístěny podél zadní stěny břišní dutiny. Leží za pobřežím. Ledvina, která je umístěna na levé straně, je o něco vyšší kvůli skutečnosti, že játra jsou také umístěna v pravé polovině těla.

Nad každou ledvinou jsou nadledvinky. Podílejí se na výrobě více než třiceti kritických hormonů přímo do krevního řečiště. Ve spodní části pánve je močový měchýř. U mužů jsou semenné váčky a konečník umístěny za ním a pod ním prostata. Pro dívky je za ní vagina a pod svaly pánevního dna.

Varlata nebo varlata jsou orgány, které mají pouze muži. Jsou umístěny uvnitř šourku. Prostata je umístěna pod močovým měchýřem ve formě kužele ve tvaru kužele. Vaječníky jsou dvě malé žlázy, které mají pouze ženy. Jsou umístěny na různých polovinách dělohy a jsou k vnějším stěnám připevněny vazy. Děloha je prázdný svalový orgán, který se nachází pouze v ženském těle. Je umístěn nad močový měchýř, těsně před konečníkem..

Popis, který lze přečíst výše, umožňuje získat lepší představu o tom, jak funguje vaše vlastní tělo, což usnadňuje určení orgánu, ve kterém fungují jakékoli změny. To je velmi užitečné znalosti, protože díky nim můžete provádět základní autodiagnostiku, která výrazně zjednodušuje život a umožňuje vám zjistit, který lékař je potřeba, pokud se bolest cítí na jednom místě nebo na jiném místě..

Umístění orgánů u lidí (foto). Vnitřní lidské orgány: schéma umístění

Je velmi důležité znát strukturu a umístění vnitřních orgánů. Pokud si tento problém ani nebudete důkladně prostudovat, pomůže vám alespoň povrchní pochopení toho, kde a jak se tento nebo ten orgán nachází, rychle navigovat, když se objeví bolest, a zároveň správně reagovat. Mezi vnitřními orgány jsou jak orgány hrudní a pánevní dutiny, tak orgány lidské břišní dutiny. Jejich umístění, diagramy a obecné informace jsou uvedeny v tomto článku..

Orgány

Lidské tělo je složitý mechanismus skládající se z velkého počtu buněk, které tvoří tkáně. Z jejich jednotlivých skupin se získávají orgány, které se obvykle nazývají interní, protože umístění orgánů v osobě je uvnitř.

Mnoho z nich je známo téměř každému. A ve většině případů, až někde onemocní, lidé zpravidla nemyslí na to, co je v nich. Přesto, i když je uspořádání lidských orgánů známo pouze povrchně, když dojde k onemocnění, tato znalost výrazně zjednoduší vysvětlení pro lékaře. Rovněž budou jasnější doporučení posledně jmenovaných..

Organický systém a aparát

Pojem systém znamená konkrétní skupinu orgánů, které mají vztah mezi anatomickými a embryologickými plány a plní také jednu funkci..

Na druhé straně přístroj, jehož orgány jsou úzce propojeny, nemá příbuznost vlastní systému.

Splanchnologie

Studium a lokalizace orgánů u lidí je zvažováno anatomií ve speciální sekci zvané splanchnologie, studium vnitřnosti. To jsou struktury, které se nacházejí v tělních dutinách.

Za prvé, jedná se o orgány lidské břišní dutiny, které se účastní trávení a jejichž umístění je následující.

Následuje genitourinární, močový a reprodukční systém. Sekce také zkoumá endokrinní žlázy umístěné vedle těchto systémů..

Mozek také patří do vnitřních orgánů. Hlavní kanál je umístěn v lebce a páteřní kanál je umístěn v páteři. Ale v uvažované sekci nejsou tyto struktury studovány..

Všechny orgány se objevují jako systémy fungující v plné interakci s celým organismem. Existují dýchací, močové, trávicí, endokrinní, reprodukční, nervové a další systémy.

Umístění orgánů u lidí

Jsou v několika definovaných dutinách.

V hrudníku, který se nachází uvnitř hranic hrudníku a horní bránice, jsou tedy tři další. Jedná se o pánev se srdcem a dvěma pleurálními oboustrannými plícemi.

Břišní dutina obsahuje ledviny, žaludek, většinu střev, játra, pankreas a další orgány. Představuje trup pod bránicí. Zahrnuje samotné břišní a pánevní dutiny.

Břišní dutina je rozdělena na retroperitoneální prostor a peritoneální dutinu. Pánev obsahuje vylučovací a reprodukční systémy.

Abychom ještě podrobněji porozuměli umístění lidských orgánů, slouží níže uvedená fotografie jako doplněk k výše uvedenému. Zobrazuje dutiny na jedné straně a na druhé straně hlavní orgány, které jsou v nich..

Struktura a uspořádání lidských orgánů

Jsou uspořádány do dvou kategorií: duté nebo trubkovité (například střeva nebo žaludek) a parenchymální nebo husté (například slinivka břišní nebo játra)..

První mají ve svých zkumavkách několik vrstev, které se také nazývají skořápky. Zevnitř je podšívka sliznice, která hraje hlavně ochrannou funkci. Většina orgánů má záhyby s výrůstky a rýhami. Existují však také zcela hladké sliznice..

Dále přichází submukóza, která se skládá z pojivové tkáně a je mobilní.

Kromě nich existuje svalová membrána s kruhovými a podélnými vrstvami oddělenými pojivovou tkání..

Lidské tělo má hladké a pruhované svaly. Hladký - převládají v dýchací trubici, urogenitálních orgánech. V zažívací trubici jsou pruhované svaly umístěny v horní a dolní části.

V některých skupinách orgánů existuje další pochva, kde prochází cévy a nervy.

Všechny složky trávicího systému a plic mají serózní membránu, která je tvořena pojivovou tkání. Je hladký, díky čemuž lze snadno posunout vnitřky proti sobě.

Parenchymální orgány na rozdíl od předchozích nemají dutinu. Obsahují funkční (parenchyma) a pojivové (stroma) tkáně. Buňky, které plní hlavní úkoly, tvoří parenchym a měkký koster orgánu tvoří stroma.

Mužské a ženské orgány

S výjimkou genitálií je umístění lidských orgánů - jak pro muže, tak pro ženy - stejné. Například ženské tělo obsahuje vagínu, dělohu a vaječníky. U muže - prostaty, semenných váčků atd.

Kromě toho bývají mužské orgány větší než ženské orgány, a proto váží více. I když, samozřejmě, také to nastane obráceně, když ženy mají velké formy a muži jsou malí.

Rozměry a funkce

Protože umístění lidských orgánů má své vlastní charakteristiky a velikost. Například od nejmenších vynikají nadledvinky a od velkých - střeva.

Jak je známo z anatomie a ukazuje umístění lidských orgánů na výše uvedené fotografii, celková hmotnost vnitřnosti může být asi dvacet procent celkové tělesné hmotnosti.

V případě různých nemocí se velikost i hmotnost mohou snižovat i zvyšovat..

Funkce orgánů jsou různé, ale spolu úzce souvisejí. Lze je přirovnat k hudebníkům, kteří hrají na své nástroje pod dohledem dirigenta - mozku. V orchestru nejsou žádní zbyteční hudebníci. V lidském těle však také neexistuje jediná nadbytečná struktura a systém..

Například díky dýchacím, trávicím a vylučovacím systémům dochází k výměně mezi vnějším prostředím a tělem. Genitálie poskytují reprodukci.

Všechny tyto systémy jsou životně důležité.

Systémy a přístroje

Zvažte obecné vlastnosti jednotlivých systémů.

Kostra je muskuloskeletální systém, který zahrnuje všechny kosti, šlachy, klouby a somatické svaly. Ovlivňuje jak část těla, tak pohyb a pohyb..

Umístění lidských orgánů kardiovaskulárního systému zajišťuje na jedné straně pohyb krve žilami a tepnami, nasycení buněk kyslíkem a živinami a na druhé straně odstraňování oxidu uhličitého jinými odpadními látkami z těla. Hlavním orgánem je zde srdce, které neustále pumpuje krev skrz cévy..

Lymfatický systém sestává z cév, kapilár, kanálů, kmenů a uzlů. Při nízkém tlaku se lymfy pohybují trubicemi a zajišťují odstranění odpadních produktů.

Všechny vnitřní orgány člověka, jejichž uspořádání je ukázáno níže, jsou regulovány nervovým systémem, který se skládá z centrální a periferní sekce. Hlavní zahrnuje míchu a mozek. Periferie se skládá z nervů, plexů, kořenů, ganglií a nervových zakončení.

Funkce systému - vegetativní (zodpovědný za přenos impulsů) a somatický (spojující mozek s kůží a ADP).

Smyslový systém hraje hlavní roli při fixaci reakce na vnější podněty a změny. To zahrnuje nos, jazyk, uši, oči a kůži. Jeho výskyt je výsledkem práce nervového systému..

Endokrinní systém spolu s nervovým systémem reguluje vnitřní reakce a pocity prostředí. Emoce, mentální aktivita, vývoj, růst, puberta závisí na její práci..

Hlavními orgány v něm jsou štítná žláza a pankreas, varlata nebo vaječníky, nadledvinky, šišinka, hypofýza a brzlík.

Reprodukční systém je zodpovědný za reprodukci.

Močový systém je zcela v pánevní dutině. Stejně jako ta předchozí se liší v závislosti na pohlaví. Potřeba systému je odstranit toxické a cizí sloučeniny, přebytek různých látek močí. Močový systém se skládá z ledvin, močové trubice, močovodu a močového měchýře.

Trávicí systém je vnitřní orgán osoby umístěné v břišní dutině. Jejich uspořádání je následující:

Jeho funkce, logicky založená na jeho názvu, je extrahovat a dodávat živiny do buněk. Umístění lidských břišních orgánů dává obecnou představu o procesu trávení. Spočívá v mechanickém a chemickém zpracování potravin, absorpci, štěpení a vylučování odpadu z těla..

Dýchací systém se skládá z horní části (nosohltanu) a dolní části (hrtanu, průdušek a průdušnice).

Imunitní systém je obrana těla proti nádorům a patogenům. Skládá se z brzlíku, lymfoidní tkáně, sleziny a lymfatických uzlin.

Kůže chrání tělo před extrémními teplotami, vysycháním, poškozením a pronikáním patogenů a toxinů do něj. Skládá se z kůže, nehtů, vlasů, mazových a potních žláz.

Vnitřní orgány jsou základem života

Můžeme říci, že jsou základem života. Je těžké žít bez dolní nebo horní končetiny, ale je to stále možné. Ale bez srdce nebo jater nemůže člověk vůbec žít.

Existují tedy životně důležité orgány a existují orgány, bez nichž je život obtížný, ale přesto možný..

Navíc některé z prvních složek mají spárovanou strukturu a bez jedné z nich celá funkce jde do zbytku (například do ledvin).

Některé struktury se mohou regenerovat (to se týká jater).

Příroda dala lidskému tělu nejsložitější systém, kterému musí být věnována pozornost a starat se o to, co mu je dáno v přiděleném čase.

Mnoho lidí zanedbává nejzákladnější věci, které mohou udržovat tělo v pořádku. Z tohoto důvodu se v předstihu rozpadne. Objeví se nemoci a člověk zemře, pokud ještě neučinil všechny skutky, které by měl mít.

Struktura a funkce lidského těla

Lidské tělo je charakterizováno skutečností, že všechny jeho součásti jsou neoddělitelně spjaty.

Fungování jednoho orgánu je nemožné bez ostatních..

Lidské tělo je jedinečný mechanismus, harmonický, přivedený k dokonalosti přírodou.

Každý musí mít znalosti o své struktuře, což pomůže v jakékoli oblasti činnosti a každodenním životě.

Lidská struktura

Struktura lidského těla je poměrně složitá, má mnoho funkcí a vlastností. Lidé jsou jedineční především tím, že jsou schopni vykonávat vyšší nervovou aktivitu, to znamená, že mají inteligenci. Existuje několik systémů, které zajišťují hladké fungování lidského těla..

Vnitřní uspořádání orgánů

Vnitřní struktura lidského těla jsou ty orgány, které vykonávají různé důležité funkce. Jsou odděleny od vnějšího prostředí kůží. Některé příklady jsou mozek, srdce, plíce, žaludek, ledviny a další..

Vnější struktura

Navenek má člověk hlavu, krk, horní a dolní končetiny, kufr. Ten má záda, hrudník a žaludek.

Tělové systémy

Všechny orgány jsou shromažďovány v oddělených systémech, což pomáhá při klasifikaci a systematizaci lidské struktury. To usnadňuje studium struktur a jejich funkcí v těle. Rozlišují se následující systémy:

 1. Muskuloskeletální systém je zodpovědný za pohyb a přijetí těla v jakékoli možné poloze v prostoru. Systém se skládá z kostní kostry, vazů, šlach, svalů.
 2. Kardiovaskulární systém je zodpovědný za transport krve do celého těla. To poskytuje tkání kyslík a živiny..
 3. Trávicí trakt absorbuje vitamíny, minerály, bílkoviny, tuky a uhlohydráty z potravin. To je nezbytné k výrobě energie, bez níž není možné provádět žádné akce..
 4. Orgány dýchacího systému odstraňují oxid uhličitý, saturují krev kyslíkem, který je přenášen v celém těle.
 5. Nervový systém je centrální a periferní, je zodpovědný za fungování celého organismu, shromažďuje informace z vnějšího světa a zpracovává je.
 6. Endokrinní žlázy jsou zodpovědné za udržování homeostázy u člověka.
 7. Genitálie jsou zodpovědné za reprodukci, močové orgány jsou zodpovědné za odstraňování biologických tekutin.

Kůže je také oddělena odděleně, což chrání vnitřky před nepříznivými vnějšími faktory, je odpovědná za estetickou funkci.

Centrální nervový systém a mozek

Lidský centrální nervový systém je mozek a mícha. Hlavní věc, za kterou jsou tyto strukturální útvary odpovědné, je tvorba reflexů, mentální činnosti, mentálních funkcí, motorické a smyslové citlivosti..

Hlavním orgánem našeho těla je mozek. Nachází se v lebce, má složitou strukturu. Schematicky lze rozlišit tři sekce: polokoule, mozeček, poníky. Mozek zpracovává informace, které člověk dostává z prostředí, čímž vytváří impulsy reakce. Díky němu jsou lidé schopni myslet, rozumět řeči, prožívat emoce, vykonávat jakoukoli činnost, duševní i pracovní.

Z mozku pocházejí nervové kmeny, které se rozvětvují do menších větví v celém těle, což zajišťuje sběr informací z vnějšího světa.

Hrudní orgány

Hrudní dutina obsahuje řadu životně důležitých formací. Jedním z nejdůležitějších je srdce. Nachází se téměř uprostřed hrudníku, lokalizace se nachází za střední třetinou hrudní kosti. Velikost srdce se rovná velikosti ruky sevřené v pěst.

Svalová tkáň je velmi silná, buňky jsou propojeny mosty a vytvářejí něco jako plátno. Tato struktura zajišťuje elektrické vedení a kontrakci srdce. Orgán zajišťuje krevní oběh, přijímá žilní krev z cév, saturuje ji kyslíkem a přeměňuje ji v tepnu. Ta zajišťuje kontrakce srdce a zajišťuje dodávku kyslíku a živin do všech lidských systémů a orgánů..

Také v hrudi jsou průdušky a plíce. Posledně jmenované jsou párovým orgánem, zabírají většinu prostoru dané dutiny. Každá plíce se skládá z velkých laloků: vlevo od 2, vpravo od 3.

Podíl je rozdělen na menší formace, ve struktuře kterých jsou alveoly - speciální bubliny, které provádějí výměnu plynu. Alveoly saturují krev kyslíkem a zajišťují eliminaci oxidu uhličitého. Tyto struktury jsou vytvářeny větvením průdušek.

Posledně jmenované jsou velké kmeny, které vstupují do plic přes tzv. Bránu, kde se začínají dělit na menší formace. Průdušky jsou zase dýchací cesty u lidí..

Další orgán umístěný v hrudi je průdušnice. Pochází z hrtanu, odkud opouští a přechází do průdušek.

Paralelně je jícen, který má několik anatomických ohybů, sám svalová trubice, která zajišťuje průchod potravní hrudky pro další trávení v žaludku.

Ten je orgánem imunitního systému, který s věkem postupně atrofuje. Osoby starší 16-18 let mají pouze zbytky brzlíku.

Břišní orgány

Orgány břišní dutiny zajišťují trávení potravy a tvorbu výkalů z jejích zbytků. Jsou odděleny od hrudníku bránicí. Orgány hrudní dutiny jsou následující:

 1. Žaludek je dutá formace, která pochází z jícnu. Žaludek je zodpovědný za vstřebávání aminokyselin, obsahuje šťávu, která kromě trávicí funkce dekontaminuje příchozí zpracované potraviny.
 2. Pak je zde přechod do tenkého střeva, který se skládá ze 3 částí - duodena, jejunum a ileum. Tyto orgány se podílejí na trávení potravního bolusu, absorpci aminokyselin a uhlohydrátů. V tenkém střevě se také začíná tvořit žluč..
 3. Další je dvojtečka. Její divize jsou následující: slepé střevo s apendixem, příčné tlusté střevo, sestupné a sigmoidní tlusté střevo. Dvojtečka končí konečníkem. V tomto orgánu dochází ke konečné absorpci živin a absorpci vody. Fekální masy se tvoří z potravního kaše, které se vylučuje z těla skrz konečník, který končí v konečníku.
 4. Také v břiše jsou játra, slinivka břišní a slezina. Tyto struktury jsou zodpovědné za metabolismus, hematopoézu a výměnu žluči. Játra se nacházejí pod pravým pobřežním obloukem, pankreas vlevo. Slezina sousedí s pankreasem zdola.
 5. V postranních částech břišní dutiny jsou ledviny, které jsou spárovanými útvary. Nad nimi jsou sekreční žlázy - nadledvinky, které jsou velmi malé. Z ledvin odcházejí močovodníci a přecházejí do močového měchýře. Hlavní funkcí je tvorba moči, která vstupuje do močového měchýře a je vylučována..

Kromě toho jsou v břišní dutině také velké a malé krevní cévy, lymfatické uzliny, nervové kmeny a plexy a nachází se zde také omentum, které zajišťuje udržování všech formací na jejich místech. Chrání také vnitřní struktury před traumatickými účinky..

Malá pánev

Orgány pánevní dutiny mají své vlastní charakteristiky. Muži a ženy zde mají své charakteristické rysy. Mezi běžné - přítomnost močového měchýře, močové trubice a konečníku. První je zodpovědný za močení, druhý za defekaci.

Rozdíly u žen

U žen jsou děloha a vaječníky umístěny v malé pánvi, které jsou s prvním vejcovodem spojeny vejcovody. Také zde je vagina, stydké pysky, vulva, klitoris.

Orgány tvoří ženský reprodukční systém, který je zodpovědný za reprodukci, produkci hormonů, těhotenství.

Rozdíly u mužů

U mužů obsahuje malá pánve semenné váčky, vas deferens, prostatu, varlata a penis. Tyto struktury jsou zodpovědné za tvorbu spermií, reprodukci, vykonávají funkci endokrinních žláz, provádějí produkci mužských pohlavních hormonů.

Užitečné informace

Každý člověk je jedinečný a neopakovatelný. V tomto případě se často vyskytují různé anomálie - například zdvojení orgánu, změna jeho tvaru a velikosti. Je překvapivé, že to často zůstává nepostřehnutelné a nijak neovlivňuje zdravotní stav..

Potenciál a vytrvalost těla jsou úžasné, zároveň je křehké a silné. Biologičtí a lékařští vědci musí zjistit odpovědi na velké množství záhad lidského těla. Práce v této oblasti stále probíhají.

Jak vidíte, struktura lidského těla je zároveň jednoduchá a složitá. Vědci stále nemohou zcela odhalit všechna tajemství těla. Člověk je schopen vykonávat vyšší nervovou aktivitu díky mozkové kůře, která je nepřístupná pro jiné biologické druhy.

Z těchto důvodů je důležité, aby lidé měli alespoň obecnou představu o své struktuře, což pomůže v průběhu celé životní cesty, zejména pokud jde o kontrolu vlastního zdraví..

Lidské orgány: uspořádání v obrazech. Anatomie částí těla

Zdálo se vám někdy divné, že žijete déle než deset let, ale o svém vlastním těle vůbec nic nevíte? Nebo že jste byli na zkoušce lidské anatomie, ale byli jste na to úplně nepřipraveni. V obou případech se musíte vyrovnat ztracenými znalostmi a lépe poznat lidské orgány. Jejich umístění je nejlépe vidět na obrázcích - jasnost je velmi důležitá. Proto jsme pro vás shromáždili obrázky, ve kterých lze snadno zjistit polohu lidských orgánů a podepsat je pomocí nápisů.

Pokud máte rádi hry s lidskými vnitřními orgány, určitě vyzkoušejte flash hru Amateur Surgeon na našem webu.

Chcete-li obrázek zvětšit, klikněte na něj a otevře se v plné velikosti. To vám pomůže přečíst drobný tisk. Začněme tedy nahoře a jdeme dolů.

Lidské orgány: umístění v obrázcích.

Mozek

Lidský mozek je nejsložitější a nejméně studovaný lidský orgán. Spravuje všechna ostatní těla, koordinuje jejich práci. Ve skutečnosti je naše vědomí mozek. Přes nedostatek znalostí stále známe umístění hlavních oddělení. Tento obrázek popisuje anatomii lidského mozku..

Hrtan

Hrtan nám umožňuje vydávat zvuky, řeč, zpěv. Struktura tohoto mazaného orgánu je zobrazena na obrázku..

Hlavní orgány, orgány hrudníku a břicha

Tento obrázek ukazuje umístění 31 orgánů lidského těla od štítné chrupavky do konečníku. Pokud naléhavě potřebujete zjistit polohu jakéhokoli těla, abyste vyhráli hádku s přítelem nebo dostali zkoušku, tento obrázek pomůže.

Obrázek ukazuje umístění hrtanu, štítné žlázy, průdušnice, plicních žil a tepen, průdušek, srdce a plicních laloků. Ne tolik, ale velmi jasně.

Na tomto obrázku je znázorněno schematické uspořádání lidských vnitřních orgánů od trochea do močového měchýře. Díky své malé velikosti se načte rychle, což vám ušetří čas prozkoumat zkoušku. Doufáme však, že pokud studujete jako lékař, nepotřebujete pomoc s našimi materiály..

Obrázek umístění vnitřních orgánů člověka, který také ukazuje systém krevních cév a žil. Orgány jsou krásně vyobrazeny z uměleckého hlediska, některé z nich jsou podepsány. Doufáme, že mezi podepsanými jsou i ty, které potřebujete..

Obrázek, na kterém je podrobně popsána poloha orgánů lidského trávicího systému a malé pánve. Pokud máte bolesti žaludku, tento obrázek vám pomůže najít zdroj, když je aktivní uhlí aktivní, nebo když uvolníte Váš trávicí systém do pohodlí.

Umístění pánevních orgánů

Pokud potřebujete znát umístění nadledviny, močového měchýře, hlavního svalu psoas nebo jakéhokoli jiného břišního orgánu, pomůže vám tento obrázek. Podrobně popisuje umístění všech orgánů této dutiny..

Lidský genitourinární systém: umístění orgánů v obrazech

Na tomto obrázku je uvedeno vše, co jste chtěli vědět o genitourinárním systému muže nebo ženy. Semenné váčky, vajíčko, stydké pysky všech proužků a samozřejmě močový systém v celé své kráse. Užívat si!

Mužský reprodukční systém

Na tomto obrázku je umístění mužských reprodukčních orgánů o něco podrobnější. Vše je napsáno na samotném obrázku, komentáře nejsou nutné.

Ženský reprodukční systém

Uložili jsme ženský reprodukční systém jako dezert. Obrázek je převzat z Zhurnalko.net. Podrobně vypráví o ženských pohlavních orgánech..

Poznej sám sebe. Harmonie je dosaženo prostřednictvím sebepoznání.

Studujeme lidskou strukturu: umístění vnitřních orgánů

Tělo je komplexní biomechanismus, který nepřetržitě funguje po celý život člověka. I když je vědomí v klidu, dýchání, tlukot srdce, peristaltika střeva a nervové impulzy se nezastaví.

Vnitřní orgány, které tvoří lidskou strukturu, fungují a jejich funkční význam je spojuje do vzájemně propojených systémů.

Co jsou vnitřní orgány

Abychom mohli reprezentovat strukturu lidského těla, je nutné pochopit anatomii, strukturu tkání a buněk, vědět, jak jsou umístěny orgány a jaké funkce vykonávají..

Buněčná a tkáňová struktura jsou strukturální jednotky, které tvoří složitější biologické struktury nazývané orgány.

Lidské orgány mají následující kritéria:

 • sestávají z různých buněk a tkání,
 • jsou rozlišeny,
 • mít stabilní polohu v těle,
 • vyvíjí se v procesu ontogeneze.

Orgány rostou spolu se zbytky tkání těla, ale jejich růst ve velikosti má různé rychlosti..

To je zajímavé! Jak vypadá struktura a schéma lidské kůže?

Rozdíl v rychlosti růstu je patrný ve vývoji adolescentů, kdy kostní struktury a tělesná hmotnost znatelně převyšují vývoj srdce a krevních cév, a proto jsou mladí lidé a dívky často diagnostikováni vegetativní vaskulární dystonií..

Po uplynutí určité doby se však vývoj vyvíjí a blaho dítěte se vrací k normálu..

Vnitřní orgánové systémy

Strukturální jednotky lidského těla jsou sloučeny do následujících systémů:

 1. Trávicí - zajišťuje mechanické a enzymatické zpracování potravin, podporuje vstřebávání potřebných látek do krevního řečiště absorpcí a eliminuje přebytečné a nestrávené částice.
 2. Oběh - zodpovědný za transport živin, odstranění toxinů a výměnu plynů.
 3. Respirační - dodává tělu kyslík pro energii a vylučování produktů dýchacího metabolismu (oxid uhličitý).
 4. Nervózní - zodpovědný za regulaci většiny procesů, citlivost a motorickou aktivitu.
 5. Sexuální nebo reprodukční - zajišťuje proces vnitřního oplodnění a plodení plodu (u žen).
 6. Vylučování - zajišťuje odstranění přebytečných tekutin, solí a metabolických produktů.
 7. Endokrinní - poskytuje hormonální regulaci životních procesů.

Anatomie člověka je barevně znázorněna ve specializovaných atlasech na obrázcích. Anatomické atlasy vám umožní lépe vidět a pochopit strukturu člověka.

To je zajímavé! Základy anatomie: lidská kostra se jménem všech kostí

Zažívací ústrojí

Trávení je aktivní proces nezbytný pro obnovu základních látek v těle a pro energii. Pro udržení vitality a normální pohody by měla strava člověka zahrnovat tuky, bílkoviny a uhlohydráty..

Stojí za to si pamatovat! Odmítnutím živočišných bílkovin lidé omezují přísun esenciálních aminokyselin, jejichž syntéza se nevyskytuje v lidském těle a která nepocházejí z rostlinných bílkovin..

názevUmístění, odděleníFunkční hodnota
ZubyÚstní dutinaPříjem potravy, primární mletí a zpracování se sekrecí slinných žláz - slin
Jazyk
Slinné žlázy
HltanPharynx (oblast hrdla, fragment dýchací trubice)Překážka vstupu potravy do dýchacích cest blokováním průchodu epiglottis, transportem jídla
JícenJícenPřeprava kusu jídla do žaludku mechanickým působením funkce motoru
ŽaludekŽaludek (pod žebra na levé straně a pod xiphoidním procesem)Je zásobníkem potravin, plní funkce chemického zpracování a sání
Tenké střevoTenké střevo (břicho)Enzymatické zpracování potravin
DvojtečkaTlusté střevo (břišní dutina, pánevní dutina)Absorpce tekutin a tvorba stolice

Kromě trávicího traktu jsou do zpracování potravin zapojeny pomocné útvary, které jsou zodpovědné za vylučování enzymů:

 • malé a velké slinné žlázy (sekrece slin),
 • játra (žluč),
 • pankreas (trávicí enzymy),
 • žlučník.

Uspořádání vnitřních orgánů člověka (trávení):

Celková délka trávicího traktu člověka je do 10 m.

Anatomie kardiovaskulárního systému

Srdce a krevní cévy jsou odpovědné nejen za krevní oběh, ale také za dodávání živin do všech buněk a tkání, sběr metabolických produktů a výměnu plynů.

Hlavním důvodem potřeby kyslíku pro lidský život je jeho schopnost oxidovat a uvolňovat energii, proto je tok plynů s krví tak nezbytný pro fungování biomechanismu těla..

názevKde jeFunkční hodnota
SrdceHrudní košČerpání krve
Velký kruh krevního oběhuZ levé srdeční komory do pravé síněVýživa všech buněk a tkání
Malý kruh krevního oběhuZ pravé komory do levé síně (cirkulace plic)Výměna plynu v plicních tkáních

Velké a malé kruhy krevního oběhu:

Krev zachycuje metabolické produkty buněk a přenáší je do struktur ledvin a jater, kde se provádí filtrace a dezinfekce toxinů, jakož i návrat vyčištěné krve do nového kruhu krevního oběhu.

To je zajímavé! Lekce anatomie: kolik svalů je v lidském těle

Umístění struktur dýchacího systému

Dýchání je proces nezbytný pro oxidaci živin v buňkách a pro energii. Tato skutečnost vysvětluje kritický stav a časnou smrt živých organismů dýchajících vzduchem, když se zastaví přívod kyslíku..

názevUmístění, odděleníFunkční hodnota
Nosní dutinaHorní cesty dýchacíZahřívání proudů vzduchu, zabraňující pronikání velkých cizích částic a prachu
NasopharynxLetecká doprava
Oropharynx
HrtanDolní dýchací trakt
PrůdušniceLetecká doprava, tvorba sliznice
Bronchi (bronchiální strom)Zvlhčování a letecká doprava
PlíceVýměna plynu

Umístění a vnitřní struktura dýchacího systému člověka:

Dusení v důsledku stlačování horních cest dýchacích nebo jiné překážky v dodávce kyslíku se nazývá "zadusení". To je nebezpečný stav pro lidský život a zdraví..

Důležité! V případě zástavy dýchání musí být oběti poskytnuta okamžitá první pomoc, která spočívá v provedení opatření pro nepřímou masáž srdce a umělé dýchání.

Umístění centrálního nervového systému a periferních nervů

Nervový systém je zodpovědný za většinu regulačních procesů v těle, zajišťuje propojení s vnějším světem analýzou informací získaných od receptorů, pohybu a schopnosti provádět reakci.

Centrální nervový systém (CNS)MozekPředníKonečnýČichové, bazální ganglie, mozková kůra, laterální komory
středně pokročilíEpithalamus, thalamus, hypothalamus, třetí komora, metathalamus
Mozkový kmenStředníČtyřnásobek, mozkové nohy, sylviův akvadukt
Ve tvaru diamantuZadníVarolievský most, mozeček
Obdélník
Mícha
Periferní nervový systém

Uspořádání centrálního nervového systému a periferních nervů člověka:

Periferní nervový systém sestává z nervů vycházejících z nervového kmene, které jsou distribuovány v celém těle, aby shromažďovaly informace a regulovaly probíhající procesy.

Rozmnožovací systém

Na rozdíl od jiných funkčních struktur je reprodukční systém mužů a žen výrazně odlišný..

Umístění genitálních prvků u mužů:

názevKde jeFunkční hodnota
VarlataDo břicha pak sestoupíme do šourkuProdukce spermií
Vas deferensBřišní dutina, močová trubiceOdstranění spermatu během ejakulace

Sestup varlat je způsoben skutečností, že produkce spermií vyžaduje teplotu několik stupňů pod přirozenou teplotou uvnitř lidského těla..

Umístění lidských genitálií na obrázcích (pro muže):

Varlata a epididymis jsou také zodpovědná za tvorbu "mužského" pohlavního hormonu testosteronu, který ovlivňuje chování, růst a vývoj člověka..

Umístění vnitřních orgánů reprodukčního systému u žen:

názevKde jeFunkční hodnota
OvariaPodbřišekSyntéza hormonů, tvorba vajíček
VejcovodyPřeprava vajec
DělohaBřišní dutina za močovým měchýřemS plodem
VaginaMalá pánevPodporuje akt oplodnění, podílí se na procesu odstraňování tekutin během menstruace

Uspořádání genitálních struktur u žen:

K vylučování moči u žen dochází na rozdíl od silnějšího pohlaví samostatným otevřením močové trubice.

Umístění a struktura močového systému

Moč je odpovědná za odstranění přebytečných tekutin, solí a metabolických produktů z těla, které byly filtrovány v ledvinách.

názevKde jeFunkční hodnota
LedvinyRetroperitoneální prostor poblíž páteřeFiltrace krve, tvorba moči
MěchýřRetroperitoneální v malé pánviHromadění moči (0,5 - 0,7 l)
Močová trubiceVylučování moči

Schéma lidských močových orgánů na obrázcích:

V lidském těle se v průměru za 24 hodin vytvoří až 1500 ml moči, která se skládá z toxinů, solí a přebytečné tekutiny.

To je zajímavé! Lekce biologie: kolik párů chromozomů má normální člověk

Orgány endokrinního systému

K endokrinní regulaci dochází díky produkci skupiny hormonů specializovanými strukturami.

Funkce hormonální regulace jsou:

 • slinivka břišní,
 • kůra nadledvin a dřeň,
 • šišinka,
 • hypofýza,
 • příštítná tělíska,
 • Štítná žláza,
 • varlata,
 • vaječníky.

Schéma - fotografie s titulky:

Hormony jsou biologicky aktivní látky vylučované tělem. Rovnováha hormonů se podílí na práci všech struktur těla, ovlivňuje růst, vývoj, aktivitu a další procesy.

Užitečné video

Pojďme to shrnout

Lidské tělo je komplexní multifunkční mechanismus skládající se z mnoha vzájemně propojených strukturálních jednotek. Neustálá a autonomní práce vnitřních částí struktury umožňuje člověku existovat po celá desetiletí bez přemýšlení o složitých procesech, které se v něm odehrávají.

Jak jsou vnitřní orgány člověka v břišní dutině a nejen? Anatomie mužů a žen na obrázcích s titulky

V našem těle se orgány specializují na plnění konkrétních funkčních povinností. Zajišťují tak dobře koordinovanou práci celého organismu. O umístění orgánů se dozvíte z obrázků a popisů v tomto článku..

Zažívací ústrojí

Dobré trávení: co to je? Proč je to důležité? Jak to získat??
Náš trávicí systém je pravděpodobně jedním z nejdůležitějších. Hraje rozhodující roli v našem zdraví a my se o to opravdu musíme postarat..

Naše orgány pracují harmonicky, zajišťují hladké fungování celého těla

Co je dobré trávení?

Trávicí systém hraje zásadní roli v našem zdraví

Zpracování potravin začíná v ústech. Naše sliny obsahují enzymy, které začnou štěpit některé uhlohydráty a fungují jako zvlhčovač potravin, což usnadňuje polykání.

Počáteční fáze trávení potravy začínají v ústech. Slina obsahuje enzym, který štěpí komplexní uhlohydráty

 • V žaludku je jídlo tráveno enzymy a žaludeční kyselinou. Kyselina aktivuje pepsin, který rozkládá protein a ničí většinu bakterií.
 • Tenké střevo je místem pro vstřebávání živin a enzymů, ale zde se jídlo ještě nestráví.
 • Tlusté střevo obsahuje vysoké hladiny různých zažívacích bakterií, které pomáhají při trávení zbytků potravin. Mastné kyseliny jsou některé ze zažívacích vedlejších produktů, které dodávají energii našim střevním buňkám.
 • V našich střevech žijí biliony bakterií. Jsou rozhodující pro správné trávení.
 • Tak proč je dobré trávení tak důležité??
 • Nyní víme, že Hippokrates znamenal před tolika lety, že „nemoc začíná ve střevech“. Výzkum našeho mikrobiomu ukazuje, že příliš málo bakterií (pokud jde o množství a rozmanitost) může ovlivnit nejen trávení, ale může také způsobit rakovinu, cukrovku, srdeční choroby, autismus, depresi a obezitu..

Před mnoha lety byly tyto choroby vzácné, ale nyní se stávají běžnějšími..

Typické jídlo nyní sestává z vysoce zpracovaných potravin: rafinované mouky, bílého cukru a živočišných bílkovin z mléka a masa, naložených antibiotiky. Tyto potraviny mají nejen nízký obsah živin, ale také nízký obsah vlákniny..

Tyto potraviny způsobují, že ve střevech chybí mikroby potřebné pro správné trávení a prevenci nemocí. Dokonce i v situacích, kdy máte pocit, že jíte hodně živin, může nevyvážená střevní flóra znamenat, že neabsorbujete všechny živiny, které vaše tělo potřebuje..

V dnešním světě se jídlo skládá z vysoce zpracovaných surovin: rafinované mouky, bílého cukru a živočišných bílkovin balených s antibiotiky. Tyto potraviny mají nízký obsah vlákniny a ztěžují trávení. Proto je třeba do stravy přidat vlákninu rostlinnou.

Dalšími faktory životního stylu, které mohou narušovat správné trávení, jsou použití perorálních antibiotik, chronický stres, nedostatek spánku, nedostatek živin (dobře vyživovaných, ale podvyživených), určité léky, alergie na potraviny a infekce.

3 věci, které můžete dnes udělat, abyste dosáhli optimálního zdraví střev

Anatomická struktura lidského žaludku

Střeva

Starověký lékař Galen popsal střeva jako trubici, jejíž délka se mění s věkem pacienta. Ve středověku byla střeva považována za „sídlo“ trávení. O procesu trávení však neexistovaly žádné informace. Podle Leonarda da Vinciho byla střeva spojena s dýchacím procesem. Anglický vědec William Harvey popsal střeva jako trubici, která se skládá z vláken, krevních cév, mezentérie, hlenu a tuků, které mají vliv na trávicí proces..

Sliznice tenkého střeva se skládá z velkého počtu malých klků. Jeho buňky produkují žaludeční šťávu.

Střevo přes hranol

Vrstvy stěn tenkého a tlustého střeva jsou stejné: sliznice je vytvořena zevnitř střeva, střední vrstva tvoří muskulaturu a střevní povrch je pokryt pojivovou tkání.

Hlavní rozdíl je ve struktuře sliznice. Sliznice tenkého střeva se skládá z velkého počtu malých klků a její buňky produkují žaludeční šťávu. Po zpracování potravního kaše tvořeného žaludeční šťávou tenkým střevem jsou všechny živiny a prvky absorbovány lymfatickými a krevními kapilárami.

Schematické uspořádání lidského střeva

Srovnávací anatomie

Délka střev závisí na složení jídla. Proto mají přežvýkavci, kteří musí zpracovávat komplexní rostlinnou stravu, mnohem větší střeva než masožravci. Například býčí střeva jsou asi 20krát delší než jeho tělo a střeva psa jsou pouze 5.

Anatomie

Střevo vyplňuje celou břišní dutinu. Tenké střevo začíná od žaludku a spojuje se s tlustým střevem. V bodě přechodu do tlustého střeva má tenké střevo baugininový ventil.

Mikrovillus tenkého střeva

Horní část střeva začíná od žaludku, poté smyčka obchází dva hlavní orgány, játra a žlučovod. Na pravé straně pobřišnice střevo klesá, obklopuje játra a ledviny. V místě bederních obratlů začíná jejunum, které se nachází v levé horní části břišní dutiny. Vpravo dole jejunum přiléhá k ileu, jehož smyčky sestupují do malé pánve, sousedí s močovým měchýřem, dělohou a konečníkem..

Funkce

Střevo produkuje určité množství hormonů a endokrinních buněk, které ovlivňují transportní, motorickou a trávicí aktivitu.

Když střeva nefungují...

Nejběžnějším onemocněním je zánět střevní sliznice. Zánět nebo nekróza střev může způsobit těžký zánět a je třeba je okamžitě konzultovat. V tomto případě se mohou na membráně vyskytnout malé vředy, průjem, poruchy stolice - zadržování výkalů a tvorba plynu. Při dlouhodobém nepohodlí, nesprávném zpracování a asimilaci potravin vznikají následky ve formě vypadávání vlasů, hubnutí, suchá pokožka, otoky končetin.

Pokud je narušen průtok krve ve střevě, může dojít k zablokování krevních cév, což povede k infarktu tenkého střeva. Střevní nádory jsou často benigní, ale nemusí se objevit okamžitě. V přítomnosti nádoru se objevuje krvavý výboj spolu s výkaly, střídavě s průjmem. K léčbě nádorových formací dochází pouze chirurgicky a jejich ignorování může vést k život ohrožujícímu zánětu..

Vnitřní lidské orgány (figuríny)

Slinivka břišní

 • Slinivka se nachází pod žaludkem, mezi slezinou a dvanáctníkem.
 • Toto je žláza smíšené sekrece. Enzymy mají tendenci vyvolat alkalickou reakci, uvolňují se pouze tehdy, když do ní vstoupí chyme.

Produkuje enzymy, které rozkládají všechny živiny: trypsin ovlivňuje rozklad proteinů na aminokyseliny.

Slinivka produkuje enzymy, které rozkládají všechny živiny

Žlučník

Žlučník má malou velikost, asi velikost slepičího vejce a navenek má tvar pytle. Nachází se v dutině mezi laloky jater..

Podle názvu nebude těžké uhodnout, co je uvnitř bubliny. Je naplněna žlučí, která je produkována játry a je potřebná pro lepší vstřebávání potravy..

Protože to není vždy vyžadováno během trávení, má tělo speciální rezervoár, který uvolňuje dostatečné množství pouze v případě potřeby. Vstoupit do žaludku, z močového měchýře jdou kanály se zvláštními ventily.
Žluč se vylučuje z jaterních buněk. Hlavní funkce sekrece jsou:

 • zlepšení procesu asimilace potravin;
 • zvýšená enzymatická aktivita;
 • zlepšení rozkladu a vstřebávání tuků;
 • zastavení působení trávicí šťávy.

Žluč má také baktericidní vlastnosti. Za 24 hodin tělo produkuje z litru žluči do dvou.

Z tohoto důvodu je metabolismus tuků narušen a zvyšuje se tělesná hmotnost. V některých případech však může být účinek jiný. Jíst potraviny, které nepřispívají k sekreci žluči, se tvoří nedostatek kyselin, vitamínů a tuků a je také možná patologie dolních střev. Abyste se těmto zdravotním problémům vyhnuli, měli byste pravidelně dodržovat dietu, kterou vám může předepsat lékař..

Potraviny, které silně stimulují sekreci žluči

 • Mléčné výrobky, maso, rostlinné a živočišné tuky, maso a žloutky.
 • Pokud máte problémy s játry, mělo by se použití tohoto sortimentu potravin snížit na minimum..
 • Pokud je vše v pořádku se zdravím, nikdy nebude zbytečné zajišťovat dny půstu pro sebe. A také při vykládce těla stojí za to vzdát se bobule, ovoce, nakládané zeleniny a studených nápojů..
 • Potraviny, které slabě stimulují sekreci žluči.
 • Mají pozitivní vliv na fungování močového měchýře - vegetariánské jídlo. Pokud není touha nebo schopnost se s tím vyrovnat, můžete jíst maso. Je dovoleno jíst pouze vařené kuře nebo hovězí maso. Použití libových, vařených ryb je povoleno. Zároveň pijte hodně vody, nejméně tři litry denně, můžete také pít slabý čaj.

Schematické znázornění žlučníku (zeleně)

Systém přidělení

Všechny zbytečné a zbytečné látky opouštějí tělo různými orgány, například dýchacími a trávicími orgány. Také takzvané odpadní látky mohou tělo opouštět póry na povrchu kůže. Tyto orgány jsou výše zmíněným vylučovacím systémem.

Jak víte, naše tělo se musí zbavit všeho, co je zbytečné, a ledviny mu v tom pomáhají..

Lidské tělo obsahuje ledviny. Jsou umístěny v oblasti tzv. Břišní dutiny po stranách páteře a přibližně ve stejné výšce se spodní částí zad..

Hmotnost každé ledviny je sto padesát gramů. Venku je tento orgán bezpečně zabalen do pojivové tkáně.

Ve tvaru, ledvina poněkud připomíná fazole. Svou vnitřní vydutou stranou směřuje k páteři. Uvnitř každé ledviny je zářez, jedná se o tzv. Renální bránu, která spojuje dopravní prostředky, jako jsou tepny a nervy, s ledvinami..

Schematické znázornění výběrového procesu.

Všechny zbytečné a zbytečné látky opouštějí tělo různými orgány, například dýchacími a trávicími orgány. Také takzvané odpadní látky mohou tělo opouštět póry na povrchu kůže..

V podélné části ledviny je povrchový povlak a jasnější vnitřní dřeň. Hlubší vrstva je nahromadění renálních pyramid. Základny pyramid jsou spojeny s povrchovým povlakem a horní části rostou ve směru tzv. Ledvinové pánve..

Schematické znázornění ledvin. V podélné části ledviny je povrchový povlak a jasnější vnitřní dřeň.

Ledvinová pánev není nic jiného než místo přenosu moči před jejím konečným vstupem do močovodu..

Srdce

Srdce pumpuje krev, ledviny ji očistí od zbytečných látek, játra se účastní trávení a metabolických procesů. Každý orgán má práci.

Pokud se při výkonu běžné fyzické činnosti začala objevovat nebo prohlubovat dušnost, je také závažným signálem porucha a důvodem k okamžité konzultaci s lékařem.

Pamatujte na rizikové faktory! Důrazně zakažte kouřit, a to i příležitostně na večírcích pro společnost starých přátel, a je také velmi důležité zkontrolovat hladinu cholesterolu. Buďte velmi pozorný k sobě a poslouchejte své srdce! Pokud něco narušuje, jděte bez obav na schůzku svého kardiologa. Nejedná se o podezření, ale o přiměřenou péči a péči o vaše zdraví..

Klec na žebro spolehlivě chrání srdce

Srdce se smršťuje jako celek s jasným sledem: nejprve síň a poté komory.

Stejně jako ostatní savci má lidské srdce čtyři komory; sestává ze dvou síní (horní část srdce) a dvou komor (dolní část srdce).

V síních se krev odebírá ze žil. Srdce má čtyři chlopně: dva cuspy a dva půlměsíce. Ventily jsou umístěny mezi síně a komory.

Pohyb krve cévami je předpokladem pro zachování životně důležitých funkcí těla. Srdce a krevní cévy tvoří oběhový systém. Srdce je dutý svalový orgán, jehož hlavní funkcí je pumpovat krev skrz cévy. Srdeční sval je schopen vzrušit, vést vzrušení a zkrátit. Srdce se stahuje pod vlivem impulsů, které vznikají v samotném srdci. Tato vlastnost se nazývá automatičnost srdce..

Péče o srdce

Někdy je lepší být považován za podezřelý než frivolní. Obzvláště pokud jde o srdce. Neúmyslně se může objevit nejen láska - choroba ne vždy nahlas ohlásí svůj vzhled.

Náhle se objevil pocit úzkosti. Tatyana, krásná zdravotní sestra Balzacova věku, byla po hektické denní směně stále v práci. Posadila se do křesla na židli, aby si trochu odpočinula a měla šálek horkého čaje, a náhle ztuhla z ostré a pronikavé bolesti v srdci. Měl pocit, že je obtížné dýchat. Přítel doporučil vypít 25 kapek valocordinu. Tatiana kapky vypila a po několika minutách se bolest zmírnila, ale na hrudi zůstal neuspokojivý pocit nepohodlí a těžkosti. „Pravděpodobně to říkají pacienti: srdce bolí,“ navrhla Tatiana a rozhodla se konzultovat kardiologa..

Kardiolog řekl, že absolutně všechny bolestivé pocity, které se objevily poprvé v oblasti srdce, zejména ty, které jsou doprovázeny pocitem nedostatku vzduchu při dýchání, jsou vážným poplašným signálem a doporučily ženě podrobit se komplexní prohlídce těla.

Neignorujte bolest srdce

Lékař vysvětlil, že bolestivé pocity na levé straně hrudníku nejsou vždy spojeny s patologickými změnami srdce a krevních cév. Například krátké ostré bodnutí (může se objevit při změně polohy těla) je docela pravděpodobně příznakem mezirestální neuralgie. Pocit nedostatku vzduchu, zejména se vzrušením nebo strachem, u mladých žen je ve většině případů způsoben výskytem vaskulární dystonie a účinkem stresu na lidské tělo. Problém je v tom, že lidé sami nemohou správně posoudit jejich pohodu. Skutečnou příčinu takové „bolesti“ v srdci může určit pouze vysoce kvalifikovaný lékař. A pouze on má právo určit léková doporučení v každém jednotlivém případě. Zbožněné kapky a pilulky našich babiček, jako jsou validol, corvalol, valocordin, z pohledu současného lékařství, nejsou vůbec léky pro léčbu srdeční patologie..

Buď opatrný

Bolest, která se objevuje nebo zhoršuje fyzickou aktivitou, vyžaduje zvýšenou pozornost. Nekompetentní doporučení a opatření v takové situaci mohou vést ke ztrátě neocenitelného času, což je velmi důležité, aby se zabránilo rozvoji závažných komplikací (včetně infarktu myokardu).

Poté, co jste se rozhodli seriózně pečovat o své zdraví a zahájit sportovní trénink, nezapomeňte předem podstoupit zátěžový test pod přísným lékařským dohledem. Jeho výsledky umožní lékaři správně posoudit zdravotní potenciál vašeho kardiovaskulárního systému a stanovit množství fyzické aktivity, které je pro vás individuálně správné. To je velmi důležité v počáteční fázi, a pak se tato technika hodí ke sledování toho, jak se tělo vyrovnává s tréninkem..

Pokud se při výkonu běžné fyzické činnosti začala objevovat nebo prohlubovat dušnost, je také závažným signálem porucha a důvodem k okamžité konzultaci s lékařem.

Pamatujte na rizikové faktory! Důrazně zakažte kouřit, a to i příležitostně na večírcích pro společnost starých přátel, a je také velmi důležité zkontrolovat hladinu cholesterolu. Buďte velmi pozorný k sobě a poslouchejte své srdce! Pokud něco narušuje, jděte bez obav na schůzku svého kardiologa. Nejedná se o podezření, ale o přiměřenou péči a péči o vaše zdraví..

Plíce

Venku jsou plíce pokryty tenkou hustou membránou pojivové tkáně - plicní pleury. Skládá se ze dvou listů. První pokrývá plíce, druhý pokrývá hrudní dutinu. Mezi nimi je pleurální dutina naplněná pleurální tekutinou, která zvlhčuje povrchy listů a snižuje tření mezi nimi během respiračních pohybů.

Oxid uhličitý vstupuje do alveol a je vylučován z těla během výdechu. V důsledku intenzivní výměny plynů v plicích, tj. Nepřetržitého přísunu kyslíku a odstraňování oxidu uhličitého, se složení alveolárního vzduchu nemění, což má velký význam pro udržení homeostázy..

V důsledku oxidace organických látek v buňkách se zvyšuje obsah oxidu uhličitého. Rovněž v důsledku difúze z buněk tkáňovou tekutinou vstupuje do kapilár, ve kterých se část (asi 25%) oxidu uhličitého váže na hemoglobin a vytváří nestabilní sloučeninu karbohemoglobin. Arteriální krev se tak mění v žilní krev, která proudí žilami velkých oběhových stolic (horní a dolní dutina) do pravé síně, poté do pravé srdeční komory a odtud do plic. V plicích se karbohemoglobin rozpadá, oxid uhličitý se uvolňuje a vylučuje z těla.

Dýchací pohyby. Membrána

K normální výměně plynu musí být neustále obnovováno množství vzduchu v plicích. Je to kvůli dýchacím pohybům - vdechování a výdech se neustále a rytmicky nahrazují. Během inhalace a výdechu se objem plic zvětšuje a zmenšuje.

Vzduch vstupuje do alveolů vdechováním, což znamená, že se změnou složení.

Při hlubokém dechu se meziostální svaly současně stahují. Membrána, stejně jako některé svaly hrudníku a ramenního pletence, zvedající žebra výš než s klidným dechem.

Humorální regulace respiračních pohybů je kombinována s nervózním. Je to způsobeno expozicí určitým chemikáliím v krvi. Protože jsou nervové buňky respiračního centra citlivé na oxid uhličitý, který je v krvi, regulují frekvenci a hloubku respiračních pohybů, což pomáhá vyrovnat jeho koncentraci. Krev s přebytkem oxidu uhličitého vstupuje do dýchacího centra a způsobuje jeho vzrušení, které se přenáší na dýchací svaly. Člověk začne dýchat hlouběji, což vede k eliminaci přebytečného oxidu uhličitého.

Slezina

Slezina se nachází v levé hypochondrii pod bránicí.

Funkce

 • Toto tělo není životně důležité. V mnoha případech je slezina odstraněna. Jeho význam je však pro tělo velký:
 • Čištění krve od infekcí, toxinů; uvolňování ochranných protilátek.
 • Filtrace: zbavit se poškozených červených krvinek.
 • Hromadění krevních prvků, které mohou být v případě ztráty krve naléhavě uvolněny do krevního řečiště.
 • Výroba krevních složek.
 • Účast na metabolismu.

Příznaky nemoci

Zdravá slezina má hmotnost asi 200 g. Když je nemocná, může se zvýšit až na 4 kg..

Ve slezině nejsou receptory bolesti, takže pokud cítíte bolest, jsou důvody vážné:

 • Infekční onemocnění sousedních orgánů: hepatitida, mononukleóza.
 • Trombóza. Projevuje se boulí na levé straně břicha, sníženým tlakem, chvěním těla, bledostí obličeje.
 • Infarkt sleziny. Objevuje se, když je tepna ucpána trombusem během infekčních chorob, leukémie. Projevuje se v nesnesitelné bolesti.
 • Zranění. Pády a přímé dopady často prasknou slezinu, což má za následek vnitřní krvácení.
 • Absces. Vyvíjí se po prasknutí sleziny. Hnis se hromadí v oblasti orgánu, teplota stoupá.
 • Tuberkulóza. Dlouhý průběh nemoci přispívá k proniknutí Kochova bacilu do sleziny. Jeho velikost se zvětšuje.
 • Červi. Funkce filtrování jsou parazity narušeny. Intoxikace těla, kožní léze. Ve slezině se může vytvořit cysta.

Léčba

Pro zlepšení fungování sleziny je nutné omezit slaná a nakládaná jídla, kyselou zeleninu a ovoce. Potraviny, které pomáhají dozrávat krvinky, jsou užitečné: ořechy, med, granátová jablka, zelí, jablka. Pokud je poškozena tkáň sleziny, použije se chirurgická léčba - odstranění orgánu. Po takové operaci člověk nadále žije bezpečně, hematopoetické funkce sleziny jsou kompenzovány kostní dření. Nebezpečí rozvoje trombózy však zůstává navždy. Aby se tomu zabránilo, doporučuje se těmto pacientům používat antikoagulancia..

Prevence

Pro udržení životaschopné sleziny je nutné dodržovat následující opatření:

 • Limit alkoholu;
 • Včasné hojení ložisek infekce;
 • Vyvarujte se poranění břicha;
 • Sledujte krevní obraz.

Vnitřní lidské orgány

Zajímavá fakta o lidských orgánech. To jsi přesně nevěděl!

V tomto článku jsme popsali umístění orgánů v lidském těle co nejpodrobněji a také jsme popsali práci a účel každého z nich. Pokud s hodnocením tohoto materiálu nesouhlasíte, uveďte své vlastní odhady. Budeme vděčni za vaše komentáře..

Články O Hepatitidy